Koncepcja

Wykonujemy wszelkie niezbędne opracowania przedprojektowe umożliwiające wykonanie prawidłowej i akceptowalnej przez klienta koncepcji, takie jak:

  • analizy chłonności działki z uwzględnieniem wymogów nasłonecznienia i przesłaniania,
  • analizy uwarunkowań infrastrukturalnych działki,
  • przygotowujemy wnioski o uzyskanie Warunków Zabudowy w przypadku braku Planu Miejscowego,
  • opracowujemy Programy Funkcjonalno Użytkowe

Na tej podstawie oraz w uzgodnieniu z klientem opracowujemy Kompletny Projekt Koncepcyjny, wraz z bilansem powierzchni, bilansem zapotrzebowania na media oraz wizualizacją.

© Copyright 2020 - KiPP Projekt