WITAMY W KIPP PROJEKT
BIURZE ARCHITEKTONICZNYM
Z WIELOLETNIM I BOGATYM DOŚWIADCZENIEM
ZAPRASZAMY

Witamy w KiPP Projekt


Nasze biuro architektoniczne KiPP Projekt sp.zoo (dawniej Kancelaria inwestycyjna Property Project Sp. zoo) powstało w 1988 roku i od tego czasu świadczy usługi na rynku inwestycyjnym, posiadając w dorobku wiele znaczących realizacji.

Nasz dorobek, a tym samym doświadczenie, obejmuje zespoły mieszkaniowe, obiekty użyteczności publicznej, zespoły sportowo-widowiskowe oraz obiekty ekspozycyjne. Wiele z nich zostało nagrodzonych w Polsce i na arenie międzynarodowej.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością.

Arch. Adrian Wojciech Górecki                                                       
Prezes Zarządu

czym się zajmujemy

Zespoły mieszkaniowe i apartamentowe

Obiekty widowiskowo - sportowe

Obiekty użyteczności publicznej

Obiekty ekspozycyjne i wystawiennicze

Zakres naszych usług

  • Koncepcja
  • Projekt
  • Nadzór

Wykonujemy wszelkie niezbędne opracowania przedprojektowe umożliwiające wykonanie prawidłowej i akceptowalnej przez klienta koncepcji, takie jak:

  • analizy chłonności działki z uwzględnieniem wymogów nasłonecznienia i przesłaniania,
  • analizy uwarunkowań infrastrukturalnych działki,
  • przygotowujemy wnioski o uzyskanie Warunków Zabudowy w przypadku braku Planu Miejscowego,
  • opracowujemy Programy Funkcjonalno Użytkowe

Na tej podstawie oraz w uzgodnieniu z klientem opracowujemy Kompletny Projekt Koncepcyjny, wraz z bilansem powierzchni, bilansem zapotrzebowania na media oraz wizualizacją.

Na bazie zaakceptowanego przez Klienta Projektu Koncepcyjnego opracowujemy kompletne branżowe Projekty Budowlane do uzyskania  Decyzji o pozwoleniu na budowę oraz Projekty Wykonawcze.

W toku prac projektowych przygotowujemy wnioski o uzyskanie Wstępnych Warunków Technicznych przyłączenia mediów, przygotowujemy wytyczne dla wykonania badań gruntowych oraz przygotowujemy wszelkie niezbędne dane techniczne  i obliczeniowe dla firm opracowujących Raporty o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, o ile jest wymagane.

Jeżeli tego wymaga Klient, opracowujemy Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz kosztorysy.

W każdej fazie projektowania ściśle współpracujemy z Klientem raportując przebieg i postęp prac projektowych.

Od wielu lat  współpracujemy na stałe ze sprawdzonymi biurami konstrukcyjnymi, instalacyjnymi, technologicznymi i drogowymi.

W ramach Kompleksowego Nadzoru Autorskiego wspieramy Klienta na etapie postępowania przetargowego w celu wyboru Wykonawcy, jak i w toku realizacji inwestycji przez cały okres, aż do uzyskania Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

© Copyright 2020 - KiPP Projekt