Nadzór

W ramach Kompleksowego Nadzoru Autorskiego wspieramy Klienta na etapie postępowania przetargowego w celu wyboru Wykonawcy, jak i w toku realizacji inwestycji przez cały okres, aż do uzyskania Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

© Copyright 2020 - KiPP Projekt